ANBI

ANBI gegevens:
Volledige Naam: Stichting New Life Foundation (NLF)
RSIN/Fiscaal nr: 8142.82.052
KvK nummer: 32.105.135
Bankrekening: NL32 RABO 0136 446 469

Contactgegevens:
Dhr. Ronald Verhagen
Dolonstraat 13
5631 KH Eindhoven
E-mail: info@nlf.me

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Dhr. R.van Eck
Secretaris: Dhr. R.Verhagen
Penningmeester: Dhr. A.van Asten
Alg. bestuurslid: Mevr.M.Nikkels
Alg. bestuurslid Mevr.D.Janssen

Belonings- en onkostenbeleid:
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft dus geen personeelskosten.
Giften die binnen komen worden geheel gebruikt voor het aangegeven doel. Hierin zijn we dan ook vrijwel uniek.
De door het bestuur gemaakte kosten, zoals projectenreizen worden bijna altijd betaald door de bestuursleden zelf.
Uitzondering hierop is dat als er bijvoorbeeld voor de projectreis een speciale vernoemde gift binnen komt.
Bankkosten en promotiekosten worden betaald uit algemene giften, gerelateerde giften of uit privé gelden van bestuursleden.

Beleid 2016-2020
De actieve positie die wij als bestuursleden innemen bij de nood in Albanië zullen we handhaven.
Werving van fondsen:
Voor de komende jaren willen we ons inzetten om een vaste kring van vrienden te hebben, die het werk van NLF een warm hart toedragen. Persoonlijk contact, presentaties maar ook onze website en facebook kan dit bewerken. Door die vriendenkring regelmatig te informeren kunnen we ook een beroep doen op hun hulp als er daadwerkelijk een actie wordt gehouden. Het bestuur gaat zich bezinnen op acties die lonend en aantrekkelijk zijn.

Projecten:
Met uitzondering voor incidentele noodhulp zullen nieuwe projecten alleen dan gehonoreerd worden als er een gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de betrouwbaarheid en draagvlak (financiële zekerheid) van de lokale partner.
Financiële verantwoording:
Voor het financiële jaaroverzicht klik hier