Gehandicapten Fier

Fysio-therapie in Fier

Uit Fier kregen wij een aanvrage van een Fysio Centrum om de behandeling te financieren van een meisje dat bij een poging tot zelfmoord ongelukkig is neergekomen. De patiënte is onderzocht door een Amerikaanse therapeut en adviseerde daarbij een voorlopige intensieve behandeling gedurende drie maanden. Daarna zal worden bekeken of de behandeling moet worden voortgezet. Het meisje heeft laten weten zeker de helft van de kosten zelf te willen betalen van de uitkering die zij ontvangt. Zonder daar direct sponsors voor te hebben heeft NLF toegezegd zeker de eerste maanden te willen financieren.

Voor deze eerste maanden, maar ook voor de opvolgende periode zoeken wij sponsors.

 

Als U dit werk wilt ondersteunen kunt U een gift overmaken op rekening :

NL32RABO 0136 446 469 / Stg.NLF te Eindhoven o.v.v. Gift fysio Fier