Hulp aan bejaarden

Verzorgingshuis. Gerealiseerd met EO Metterdaad 2011

Het nieuwe verzorgingshuis in Korçë – Albanië

Het gebeurt vaak dat, nu de kinderen hun geluk zoeken in het buitenland, de vader of moeder alleen achterblijft zonder verzorging. Niet zelden komt het voor dat een bejaarde doodgevroren wordt gevonden. Dankzij het nieuwe verzorgingshuis in Korçë kunnen eenzame bejaarden 24/7 opgenomen worden. Het tehuis biedt onderdak aan max. 28 patienten. Er is ruimte voor een tweede vleugel, waardoor het aantal kan worden uitgebreid naar 50 mensen. Maar eerst moet het huidige verpleegbestand op orde komen.

 

 

 

 

Traditie:

Marleen, zoals zij in 1994 begon in de thuiszorg.

Volgens Albanese traditie blijft de jongste zoon met zijn vrouw in het huis wonen van zijn ouders. Daarmee is de zorg op oudere leeftijd gegarandeerd. Komen de ouders te overlijden, dan erft gewoonlijk die zoon het huis. Zo is het altijd gegaan!

Toen het land in 1991 vrij kwam van het communistisch regime, kozen velen ervoor om hun geluk te zoeken in het buitenland. Kinderen vlogen uit over de hele wereld! Dat ging goed zolang de ouders nog gezond waren en voor zichzelf konden zorgen. Maar met het ouder worden komen vaak ook de problemen.

Er werd een landelijke inzameling gehouden. Het resultaat is ‘Vila Kenedi’. Een warm huis waar nu al 28 bejaarden dag en nacht worden.
Soms kunnen de kinderen de kosten voor opname zelf betalen. Maar in veel gevallen is hulp van buitenaf nodig. De overheid kan niet bijdragen voor plaatsing in het bejaardenhuis. De nood is dus hoog!

Oudere man in zijn huisje
Zo worden ouderen ‘thuis’ aangetroffen

New Life Foundation (NLF) wil graag de opname van alleenstaande bejaarden mogelijk maken. Gun deze mensen nog een goede oude dag.

Laat de oudjes niet in de kou staan!

NLF geeft aandelen uit. Natuurlijk niet op de beurs genoteerd, maar U kunt een aandeel krijgen in de verzorging van één bejaarde die opgenomen wordt in ‘Vila Kenedi’. Samen met anderen kunt U dan een volledige plaatsing financieren. De maandelijkse kosten zijn:

 

  • Goni in haar vervuilde flatje
    Goni in haar zeer vervuild flatje.

    25€ voor Hygiene en schoonmaak

  • 40€ voor G/W/E (en verwarming)
  • 80€ voor Maaltijden
  • 130€ voor tuin, transport en onderhoud
  • 140€ voor Verpleging

Eén plaatsing komt zo op 415 Euro per maand.

Natuurlijk kunt U zelf bepalen hoeveel U maandelijks wilt doneren en aan welk onderdeel.

 

Als U dit werk wilt ondersteunen kunt U een gift overmaken op rekening :

NL32RABO 0136 446 469 / Stg.NLF te Eindhoven o.v.v. Gift Hulp Bejaarden