New Beginnings Home

New Beginnings Home – YWAM

Lindsay Janssen is Nederlands en 23 jaar oud. 
Vorig jaar september heeft zij Discipelschaps Training School gevolgd via YWAM (Youth with a Mission). Een periode van vijf heel bijzondere maanden. Ze schrijft: ‘Ik heb veel van God terug mogen zien in de mensen die ik heb ontmoet, de lessen, de verschillende culturen en noem maar op. Het was een bijzonder avontuur wat ik nooit zal vergeten.’

 

Nieuw begin voor vrouwen

Lindsay is onlangs vertrokken naar Amerika om steun te verlenen in een huis voor zwangere vrouwen. Zij zal als staff medewerker worden ingedeeld, maar zal ook op andere gebieden haar capaciteiten inzetten. New Beginnings Home valt onder YWAM en is een mercy ministry. Dat wil zeggen, vrouwen die hier zijn opgenomen hoeven niets te betalen voor kost en inwoning. Hun behandeling wordt volledig betaald door giften. 
Ze vangen hier vrouwen op die niet meer thuis kunnen wonen omdat ze zwanger zijn, die uit huis zijn gezet, die op

Presentatie in Nederland

straat leven, maar ook vrouwen die een verslaving hebben of zijn misbruikt. Hiernaast worden ook alleenstaande moeder met hun kinderen opgevangen en moeders die hun kind afstaan ter adoptie.

New Beginnings Home zet zich in om deze vrouwen te begeleiden tijdens hun zwangerschap door ze te helpen met hoe ze moeten koken, schoonmaken, hoe ze moeten budgetteren en nog heel veel meer. Ze gaan wekelijks sporten en volgen Bijbelstudie waarbij christelijke normen en waarden als grondslag wordt gehanteerd. 

Ze hebben lessen over hoe je ouder moet zijn, maar zo doen ook leuke dingen zoals samen eten, naar de film gaan etc. 

 

Als U dit werk wilt ondersteunen kunt U een gift overmaken op rekening :

NL32RABO 0136 446 469 / Stg.NLF te Eindhoven o.v.v. Gift New Begin