Hulp verzorgingshuis

Op 16 maart zullen Rob en Annet voor vijf weken vertrekken naar Albanie om daar mee te helpen met het onderhoud van het gebouw. Er zullen nieuwe inbouw toiletten worden geplaatst, betegeling en pleisterwerk worden nagekeken. Er zullen twee Belgische echtparen meehelpen om de klus te klaren.