Wie zijn wij

Onze beleid voor de jaren 2021 – 2025

New Life Foundation, in het kort NLF, is gericht op minder validen, ouderen en ander soort behoeftige mensen in het buitenland die, vanwege slechte sociale voorzieningen ter plekke, onze hulpĀ inroepen.

Het is ons beleid om alle middelen, die ons ter beschikking worden gesteld, voor de volle honderd procent in te zetten voor de bedoelde projecten. Hiertoe hebben wij als stichting gesteld dat de bestuurders geen inkomsten kunnen genereren uit de organisatie, niet meer dan een verantwoorde kostenvergoeding.Ā 

De actieve positie die wij als bestuursleden innemen bij de nood in Albanie zullen we handhaven. Voor de komende jaren willen we ons inzetten om een vaste kring van vrienden te hebben, die het werk van NLF een warm hart toedragen.

Alhoewel NLF pas in 2012 is geregistreerd als officiĆ«le ANBI stichting, zijn leden van die stichting al langer actief in AlbaniĆ«. Zo heeft de voorzitter zelf ruim 16 jaar gewoond en gewerkt in KorƧƫ, een stad met 80.000 inwoners in het zuid-oosten van dat land. Door de jaren heenĀ is veel expertise opgedaan over cultuur, traditie. Wij beheersen de taal, kennen de obstakelsĀ van het land en bezoeken onze projecten zeker ieder jaar. Inmiddels is er een breed netwerk, zowel in Nederland als in AlbaniĆ«, opgebouwd waardoor wij sneller en effectiever tot handelen kunnen overgaan.

Met uitzondering voor incidentele noodhulp zullen nieuwe projecten alleen dan gehonoreerd worden als er een gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de betrouwbaarheid en draagvlak (financiƫle zekerheid) van de lokale partner.