Doneren

Wilt u ook een bijdrage leveren?

ANBI logo
Erkende stichting

voor één van onze projecten of voor NLF in het algemeen? Uw gift is van harte welkom. Uw geld wordt goed besteed.

Hulpgoederen wegbrengen

Natuurlijk wilt u wel weten of uw geld op de juiste plek terechtkomt. Wij verzekeren u dat uw bijdrage voor 100% bestemd wordt voor het doel waarvoor u het bestemd.
Onze overheadkosten zijn bewust laag omdat NLF uitsluitend met vrijwilligers werkt. Daarbij worden onze bestuurskosten vaak door de bestuursleden zelf betaald.

Uw gift is bovendien fiscaal aftrekbaar omdat we erkend zijn als ANBI-instelling.

 

Als U dit werk wilt ondersteunen kunt U een gift overmaken op rekening :

NL32RABO 0136 446 469 / Stg.NLF te Eindhoven o.v.v. Gift algemeen