Bestuur

Het bestuur van New Life Foundation wordt gevormd door 5 leden.

 

Bestuursleden van NLF
R.van Eck, R.Verhagen, A.van Asten onder  M.Nikkels en D.Janssen

Voorzitter: Rob van Eck 

Secretaris:Ronald Verhagen

Penningmeester:Anton van Asten

Alg.bestuurslid:Marjol Nikkels

Alg. Bestuurslid:Diana Janssen