Beleidsplan

Beleidsplan 2021 – 2025

De actieve positie die wij als bestuursleden innemen bij de nood in Albanie zullen we handhaven. Voor de komende jaren willen we ons inzetten om een vaste kring van vrienden te hebben, die het werk van NLF een warm hart toedragen. Persoonlijk contact, presentaties maar ook onze website en facebook kan dit bewerken. Door die vriendenkring regelmatig te informeren kunnen we ook een beroep doen op hun hulp als er daadwerkelijk een actie wordt gehouden. Het bestuur gaat zich bezinnen welke acties* lonend en aantrekkelijk zijn.

Met uitzondering voor incidentele noodhulp zullen nieuwe projecten alleen dan gehonoreerd worden als er een gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de betrouwbaarheid en draagvlak (financiƫle zekerheid) van de lokale partner.

Opm.* Zo kan bij een actie boven de 5.000ā‚¬ bij Wilde Ganzen aanspraak worden gemaakt op 50% extra donatie.