Financiën

Verantwoording:

De financiële verslagen van inkomsten en uitgaven worden geregeld op formele bestuursvergaderingen en door de gezamenlijke bestuursleden gecontroleerd. Begin- en eindbalans worden uiteraard afgestemd met het banksaldo.

Inkomsten en uitgaven:

De inkomstenbronnen van de Stichting bestaan uit:

  • Giften van bedrijven, humane en sociale organisaties
  • Door NLF georganiseerde acties
  • Giften van betrokken organisaties, bedrijven, kerken, gemeenten en individuele leden van gemeenten.
  • Legaten en andere hier niet vernoemde donatiemiddelen.  

De stichting heeft principieel het volgende beleid:

  • Giften op naam kunnen worden niet zondermeer doorgestuurd. Het bestuur van NLF beoordeelt onafhankelijk wie voor de giften in aanmerking komen.
  • Algemene giften worden besteed naar inzicht van het bestuur.
  • Bestuurders ontvangen, indien gewenst, gemaakte onkosten.  

Acitiva en passiva:

De Stichting heeft enkel de aan de Stichting gerelateerde bezittingen, waaronder banktegoeden, ten behoeve van het ondersteunen van daaraan gekoppelde projecten. Bij opheffing van de Stichting zullen de bezittingen conform de statuten worden ondergebracht bij andere instellingen met een soortgelijke doelstelling

Jaarverslag New Life Foundation 2023

Naast de financieële ondersteuning in een aantal projecten, is NLF ook daadwerkelijk betrokken bij het werk in Albanië. Zo is de voorzitter met zijn vrouw tweemaal naar Korça geweest om mee te helpen in het bejaardenhuis. We kregen een aanvraag van een invalide echtpaar, man en vrouw met fysieke gebreken, om een andere (gebruikte) auto aan te schaffen. Vanwege hun werk in Tirana, een afstand van 20km en hun zorg voor twee kinderen, een noodzakelijk iets. We proberen zoveel mogelijk te werken via lokale partners. Zo kreeg de kerk in Vorë geld voor de Kerstviering en het zomerkamp voor gehandicapten. In een kerk in Vreshtas (nabij Korçë) kon een nieuw plafond hard worden gemaakt dankzij een donatie van 2.000 euro. Dat bedrag was ook opgenomen op de beginbalans. Maar ook hebben we nauw contact met de kerk in Tirana en in Korca. Onze hulp bestaat uit kleding en technische middelen. Het jaar 2023 konden we afsluiten met een banksaldo van € 2.388.

Alle sponsors en donatoren worden  heel erg bedankt voor hun vrijmoedige bijdrage om dit alles mogelijk te maken.