Hulp aan bejaarden

Het verzorgingshuis in Korçë – Albanië

Verzorgingshuis. Gerealiseerd met EO Metterdaad

Het gebeurt steeds meer dat, nu de kinderen hun geluk zoeken in het buitenland, de vader of moeder alleen achterblijft in Albanië. Dat gaat goed zolang de ouders nog goed ter been zijn en bij hun volle verstand. Maar met het ouder worden komen ook vaak de gebreken. De man of vrouw is aan huis gekluisterd of weet de weg niet meer terug naar huis. Niet zelden komt het voor dat een bejaarde doodgevroren op straat wordt gevonden. Of overleden in een stoel dicht bij de kachel die uitgegaan is. Dankzij het nieuwe verzorgingshuis in Korçë kunnen eenzame bejaarden 24/7 opgenomen worden. Het tehuis biedt onderdak aan max. 28 patienten. Er is ruimte voor een tweede vleugel, waardoor het aantal kan worden uitgebreid naar 50 mensen. De plannen daarvoor zijn al in een vergevorderd stadium. Maar eerst moet het huidige verpleegbestand op orde komen.

Vila Kenedi
Hierboven het originele ontwerp van ‘Vila Kenedi’. Het hoofdgebouw met keuken, salon en eetzaal samen met de linkervleugel is al geraliseerd; rechtervleugel is optioneel..

Traditie:

Marleen, zoals zij in 1994 begon in de thuiszorg.

Volgens Albanese traditie blijft de jongste zoon met zijn vrouw in het huis wonen van zijn ouders. Daarmee is de zorg op oudere leeftijd gegarandeerd. Komen de ouders te overlijden, dan erft gewoonlijk die zoon het huis. Zo is het altijd gegaan!

Toen het land in 1991 vrij kwam van het communistisch regime, kozen velen ervoor om hun geluk te zoeken in het buitenland. Kinderen vlogen uit over de hele wereld! Maar waar moesten de ouders heen als ze in problemen kwamen. De overheid had dit niet zien aankomen.

Er werd door de EO een landelijke inzameling gehouden. Het resultaat is ‘Vila Kenedi’. Een warm huis waar nu al 28 bejaarden dag en nacht worden verzorgd.

Oudere man in zijn huisje
Zo worden ouderen ‘thuis’ aangetroffen

Soms kunnen de kinderen de kosten voor opname zelf betalen. Maar in veel gevallen is hulp van buitenaf nodig. De overheid kan niet bijdragen voor plaatsing in het bejaardenhuis. De nood is dus hoog!

 

New Life Foundation (NLF) wil graag de opname van alleenstaande bejaarden mogelijk maken. Gun deze mensen nog een goede oude dag.

Laat de oudjes niet in de kou staan!

NLF geeft aandelen uit. Natuurlijk niet op de beurs genoteerd, maar U kunt een aandeel krijgen in de verzorging van één bejaarde die opgenomen wordt in ‘Vila Kenedi’. Samen met anderen kunt U dan een volledige plaatsing financieren. De maandelijkse kosten zijn:

 

  • Goni in haar vervuilde flatje
    Goni in haar zeer vervuild flatje.

    25€ voor Hygiene en schoonmaak

  • 40€ voor G/W/E (en verwarming)
  • 80€ voor Maaltijden
  • 130€ voor tuin, transport en onderhoud
  • 140€ voor Verpleging

Eén plaatsing komt zo op 415 Euro per maand.

Natuurlijk kunt U zelf bepalen hoeveel U maandelijks wilt doneren en aan welk onderdeel.

 

Als U dit werk wilt ondersteunen kunt U een gift overmaken op rekening :

NL32RABO 0136 446 469 / Stg.NLF te Eindhoven o.v.v. Gift Hulp Bejaarden