Visie

Het is de visie missie van NLF om:

 • relevant zijn

Wij willen een organisatie zijn die zich inzet om het leven van mensen in nood draagbaar te maken met de financiƫn en middelen die ons ter beschikking zijn gesteld.

 • ondersteunend zijn

Wij willen een ondersteunend netwerk zijn, dat richting en sturing geeft en rekenschap aflegt aan haar humanitaire, sociale en kerkelijke organisaties en donateurs.

 • visionair zijn

Wij willen een visionaire organisatie zijn die middelen en passie genereert op creatieve wijze en vanuit Bijbels perspectief. Overeenkomstig de opdracht die aan ons gegeven is.

 • effectief zijn

Wij willen een organisatie zijn die een goede reputatie heeft, betrouwbaar en effectief is in het werken aan groei en vernieuwing.

 • vernieuwend zijn

Wij willen een organisatie zijn waarbij de volgende generatie kan worden ingezet in strategische en belangrijke ontwikkelingen.

 • doelgericht zijn

Wij willen door middel van sponsorwerving voorzien in onze financiƫle behoeften. Wij willen dit doen door het houden van informatieavonden, spreekbeurten en fondsenwerving bij kerkelijke, humanitaire, sociale organisaties en bedrijven.

 

 

De sterke kanten van NLF als hulpverlenende stichting:

 • In ons werk willen we blijk geven van Gods liefde, Zijn voorzienigheid en leiding;
 • Alle bestuursleden zijn goed geĆÆnformeerd over de projecten en zelfs ter plekke op bezoek geweest;
 • Het is belangrijk dat NLF haar ANBI status weet te behouden. Zoals momenteel de digitale publicatie plaatsvindt is ruim voldoende om toelating te garanderen;
 • De wijze van overleg gebeurt zeker tweemaal per jaar in een ontspannen sfeer;
 • We zijn bekend met de cultuur en traditie van het land waar wij hulp bieden en spreken zelfs de Albanese taal;
 • Er is een duidelijke Web-site, https://nlf.me, informatie is up-to-date en relevant;
 • Er zijn geen overheadkosten! Buiten wat kostendeclaraties en bankkosten om, gaan alle gelden die donoren schenken rechtstreeks naar de projecten;
 • Er is communicatie met humanitaire en sociale organisaties, bedrijven en kerken over projecten die gesteund worden door NLF;
 • Er worden presentaties gegeven en standwerk gedaan om naamsbekendheid te krijgen en te voorzien in de benodigde financiĆ«le en materiĆ«le behoeften.

Zwakke punten

De eenvoud waarmee wij ons zelf profileren is tevens een struikelblok tot vallen. Wij hebben als leden van NLF een grote kring familie en vrienden, zelfs toegang tot bedrijven, maar we kunnen hen niet overhalen om deelgenoot te worden van NLF omdat de betrokkenheid klein blijft. Daarom is het ook te zwaar om actie te voeren waarbij de handen uit de mouwen moeten worden gestoken. Ook is er weinig of geen tijd en geen expertise om diep te duiken in de mogelijkheden die overheid en media (MAX, EO Metterdaad) bieden om sponsorgelden binnen te halen.

 

Externe factoren:

 • De nood in de wereld is groot en komt steeds dichterbij (lees: mensen worden steeds meer geconfronteerd) door actieve media. Dagelijks komen bladen in de bus, word je bij de supermarket aangesproken, of zie je beelden op televisie van organisaties die geld vragen. Dit maakt dat de mensen i.h.a. immuun worden voor nieuwe acties.

 • De mensen worden het meest geraakt door persoonlijke verhalen. Men is eerder bereid 100Euro te geven aan een meisje voor operatie dat vertelt dat ze Ć©Ć©n been mist door een bermbom tijdens de oorlog in SyriĆ« dan eenzelfde bedrag te geven aan 17.000 hongerende kinderen in Soedan. Dit terwijl dat laatste wellicht vele levens kan redden.

 • Er zijn een groot aantal (350) humanitaire hulporganisaties die het vertrouwen hebben van de overheid en algemeen erkend zijn.

 • Aan de andere kant zijn inmiddels van 8.700 stichtingen hun ANBI status ingetrokken. Dat is gunstig voor ons. Het was een chaos. Als het kaf van het koren gescheiden is, geniet ook onze stichting meer vertrouwen van het publiek.

Waar staan wij nu?

NLF is een Christelijke hulporganisatie voor mensen in nood. Tot zover hebben wij alleen? geholpen in Albaniƫ. Ons geloof maakt ons sterk. Wij geloven dat God de noden op ons pad brengt, maar eveneens dat Hij voorziet. M.a.w. met de nood worden ons ideeƫn aangereikt om bronnen aan te boren. Daarbij kunnen we lering trekken uit het verleden en nieuwe technologieƫn zoals facebook en websites omarmen. Nadat we zijn losgekomen van LWVA hebben we tal van mooie projecten gerealiseerd. Ik noem hierbij: de verbouwing van het gehandicapten centrum in Tirana, vakantie kampen Ermir in Vorƫ, auto van Marleen in KorƧƫ, Noodhulp bij de aardbeving in de regio van Vore, ondersteuning van lokale kerken in hun arbeid voor mensen in nood, scootmobiel voor twee verlamde mensen in Tirana.

 

Waar willen we zijn?

Als New Life Foundation genieten wij het vertrouwen van vaste leden. Die leden staan geregistreerd in het bestand ā€˜Vrienden van NLFā€™. Naast Facebook worden onze vrienden tweemaal per jaar geĆÆnformeerd over nieuws binnen NLF.

EĆ©nmaal per jaar wordt een actie gehouden, waaronder de sponsorloop Marathon Eindhoven, waarbij de hulp van die leden wordt ingeroepen om geld in te zamelen voor een goed doel.