ANBI

ANBI gegevens:
Volledige Naam: Stichting New Life Foundation (NLF)
RSIN/Fiscaal nr: 8142.82.052
KvK nummer: 32.105.135
Bankrekening: NL32 RABO 0136 446 469

Contactgegevens:
Dhr. Ronald Verhagen
Dolonstraat 13
5631 KH Eindhoven
E-mail: info@nlf.me

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Dhr. R.van Eck
Secretaris: Dhr. R.Verhagen
Penningmeester: Dhr. A.van Asten
Alg. bestuurslid: Mevr.M.Nikkels
Alg. bestuurslid Mevr.D.Janssen

Belonings- en onkostenbeleid:
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft dus geen personeelskosten.
Giften die binnen komen worden geheel gebruikt voor het aangegeven doel. Hierin zijn we dan ook vrijwel uniek.
De door het bestuur gemaakte kosten, zoals projectenreizen worden altijd betaald door de bestuursleden zelf.
Uitzondering hierop is dat als er bijvoorbeeld voor de projectreis een speciale voor dit doel bestemde gift binnen komt.
Bankkosten en promotiekosten worden betaald uit algemene giften, gerelateerde giften of uit privƩ gelden van bestuursleden.

Projecten:
Met uitzondering voor incidentele noodhulp zullen nieuwe projecten alleen dan gehonoreerd worden als er een gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de betrouwbaarheid en draagvlak (financiƫle zekerheid) van de lokale partner.
Financiƫle verantwoording:
Voor het financiƫle jaaroverzicht klik hier