Goede boodschap

De Kerstdagen bieden overal in de wereld een goede gelegenheid om mensen te vertellen van het ‘Goede Nieuws’. Zo ook in Albanie. In Vore, direct onder het vliegveld ‘Moeder Theresa’, woont Ermir. Hij is een gepassioneerd kerkleider in die regio. Samen met leden van zijn gemeente grijpt hij alle kansen aan om getuigen van het wonder wat heeft plaatsgevonden ruim 2000 jaar geleden. De geboorte van Jezus, God’s eniggeboren zoon.

Hij was de beloofde Messias, waar het volk van Israel al zo lang op had gehoopt. En Hij maakt waar wat aan Abraham werd beloofd. Uit zijn zaad zullen alle volken worden gezegend.
Evenals vorige jaren konden wij ook dit jaar weer Ermir helpen om velen te bereiken met deze blijde boodschap. Op de eerste plaats werden kinderen uitgenodigd om van dit kindje Jezus te vertellen. Er werden liedjes gezongen, voordrachten gehouden, film gedraaid, drama gespeeld en tenslotte kreeg elk kind het bijbelboek in stripverhaal. Een prachtig boek waar menig kind trots mee weg liep. Maar natuurlijk is de Goede Boodschap ook voor de ouderen. Voor hen werd het restaurant in Vore afgehuurd en kon de samenkomst worden afgesloten met een feestelijke ‘cocktail’.