Financiën

Verantwoording:

De financiële verslagen van inkomsten en uitgaven worden geregeld op formele bestuursvergaderingen en door de gezamenlijke bestuursleden gecontroleerd. Begin en eindbalans wordt afzonderlijk afgestemd met het banksaldo.

Inkomsten en uitgaven:

De inkomstenbronnen van de Stichting bestaan uit:

  • Giften van bedrijven, humane en sociale organisaties
  • Giften van betrokken organisaties, bedrijven, kerken, gemeenten en individuele leden van gemeenten.
  • Legaten en andere hier niet vernoemde donatiemiddelen.  

De stichting heeft principieel hetvolgende beleid:

  • Alle giften op naam worden doorgestuurd.
  • De bankkosten zijn voor rekening van de Stichting.
  • Algemene giften worden besteed volgens inzicht van het bestuur.
  • Bestuurders ontvangen alleen feitelijke onkosten.  

Acitiva en passiva:

De Stichting heeft enkel de aan de Stichting gerelateerde bezittingen, waaronder banktegoeden, ten behoeve van het ondersteunen van daaraan gekoppelde projecten. Bij opheffing van de Stichting zullen de bezittingen conform de statuten worden ondergebracht bij andere instellingen met een soortgelijke doelstelling

Jaarverslag New Life Foundation 2016

Over het verslagjaar zijn er geen bestuurlijke kosten verantwoord. Deze kosten hebben we wel gehad maar zijn vanuit privé middelen betaald.  De inkomsten van onze stichting, ruim 9.000€, kwamen grotendeels uit donaties. Van een geliquideerde stichting hebben wij het banksaldo overgenomen, zijnde 800€. Aangaande de uitgaven mochten wij dit jaar in Albanië wederom bijdragen in een gehandicapten zomerkamp nabij Tirana. Hiervoor hebben we aan giften 1500 euro ontvangen. Voor het werk onder gevangenen konden wij ook een maandelijkse bijdrage leveren. Over het gehele jaar is daarvoor 1350 euro overgemaakt. De uitgave van Idoe, Interkerkelijk Diakenoverleg Eindhoven, zijnde 238 Euro, kwam tot stand doordat zij vorig jaar ook reeds gelden hadden geparkeerd ten behoeve van notariskosten, enz. Zij hadden dit gestort op de rekening van NLF omdat zij een stichting/samenwerkingsverband in oprichting waren zonder eigen bank account. Nu zij een eigen rekening hebben is dit geld daarop gestort.

 

Grafisch wordt het financiële jaar alsvolgt weergegeven: